Mobile.CookieInformation

Mobile.Close

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do wykonywania obowiązków związanych z szeroko pojętą ochroną pracy. Po zakończeniu edukacji, absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu inspektora, specjalisty i szkoleniowca służb BHP, a także do zajmowania stanowisk wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program studiów I stopnia pozwala na wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w firmach, a także z aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Firma, w której zostanie zatrudniony absolwent tego kierunku, będzie zorientowana na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Studia prowadzone są na specjalności ogólnej.
internetowa rejestracja kandydatów

Możliwość zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • w urzędach administracji publicznej
 • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
 • w służbie BHP u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu BHP oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy
 • własna działalność gospodarcza

Wiedza i umiejętności

 • ocena przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP, formułowanie wniosków w zakresie poprawy warunków pracy
 • badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • ocena rozwiązań techniczno – organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP i ergonomii
 • zagadnienie materiałów niebezpiecznych i ich transportu w ruchu przygranicznym
 • bezpieczeństwo procesów spalania
 • ochrona przeciwpożarowa
 • wiedza z zakresu ratownictwa
 • ocena ryzyka zawodowego
 • korzystanie z nowoczesnych technik informacyjnych

Niezbędnik kandydata

Opłaty za studia

Przejdź >

Zniżki na studia

Przejdź >

Podanie o przyjęcie na studia

pobierz (pdf)

Informator dla studiów I oraz II stopnia

Zobacz >

wyższa szkoła ekonomiczna w białymstoku

ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok

masz pytania?
zadzwoń!

85 652 00 24