Mobile.CookieInformation

Mobile.Close

Ekonomia jest nauką społeczną, która łączy wiedzę humanistyczną z naukami ścisłymi. Celem studiów na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do skutecznego analizowania polskiej i światowej gospodarki, poznania mechanizmów rządzących pieniądzem i rynkiem oraz wykształcenia w nich umiejętności inwestowania i pomnażania zasobów finansowych. Absolwenci, poznając podczas studiów od podszewki etapy zakładania oraz funkcjonowanie firm, przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nastawionej na zysk i rozwój.

Po studiach na kierunku Ekonomia, można zarządzać firmami i pracownikami na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz w instytucjach publicznych, a także wykonywać zawody związane z szeroko pojętymi finansami i sprzedażą. Program studiów I stopnia zawiera wiele przedmiotów ogólnych, takich jak: informatyka, socjologia, psychologia, historia gospodarcza, gospodarka a środowisko, prawo czy zarządzanie.
Zostań naszym studentem

Internetowa rejestracja kandydatów

Możliwość zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach
 • w bankach
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych
 • w funduszach inwestycyjnych
 • w samorządach lokalnych
 • w komórkach finansowych przedsiębiorstw
 • w biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego
 • w firmach audytorskich
 • własna działalność gospodarcza

Wiedza i umiejętności

 • analiza gospodarki krajowej i zagranicznej
 • wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i bankowości
 • interpretacja międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • wiedza z obszaru nowoczesnych metod zarządzania
  organizacjami i kierowania ludźmi korzystanie
  z nowoczesnych technologii informacyjnych

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia trwają 6 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Wybór specjalności dokonywany jest pod koniec III semestru studiów. Osoby posiadające dobre wyniki w nauce mogą ukończyć dodatkową specjalność. Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunki:

 • EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • INWESTYCJE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • EKONOMIA DLA MENADŻERÓW
 • EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO
 • RYNKI I USŁUGI FINANSOWE

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Wybór specjalności dokonywany jest w momencie składania dokumentów. Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunki:

 • EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • INWESTYCJE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • EKONOMIA DLA MENADŻERÓW
 • EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO
 • RYNKI I USŁUGI FINANSOWE
 • INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT

wyższa szkoła ekonomiczna w białymstoku

ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok

masz pytania?
zadzwoń!

85 652 00 24